Stabilný, bezpečný, kvalitný a rýchly internet Vám prináša DUNANET.SK, s.r.o. Pripojenie do siete internet zabezpečujeme od Vášho bydliska až do SIX-u na optických vláknach.Toto zaručuje kvalitu, rýchlosť a 100% dostupnosť.

MINIMUMNORMALSPEED
Rýchlosť pripojenia
6000/2000 kbps

15,89 € s DPH

Rýchlosť pripojenia
9000/2500 kbps

23,86 € s DPH

Rýchlosť pripojenia
13000/3500 kbps

39,79 € s DPH